§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: www.hugle.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy sklepem internetowym www.hugle.pl a Nabywcą.

2. Prowadzącym sklep internetowy jest Firma T.D.G.  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 34, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, jest zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Tomaszów Mazowiecki NIP 7731455948, REGON 590622546.

3. Sklep internetowy służy składaniu zamówień na ofertę dostępną na stronie, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcami sprzętu a sklepem internetowym.

4. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego, działającego pod adresem www.hugle.pl.

5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary, które uprzednio za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.hugle.pl, zostały zamówione i opłacone przez Nabywcę.

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 221 KC, dokonującą zamówienia i opłacenia towaru poprzez sklep internetowy: www.hugle.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

7. Przez Sprzedającego/Gwaranta należy rozumieć firmę T.D.G. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

8. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.

§ 2 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.hugle.pl, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

2. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym, jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

3. Sklep internetowy udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego konta klienta, poprzez rejestrację. Składając zamówienie przy użyciu swojego konta, klient nie musi każdorazowo podawać swoich danych.

4. W celu założenia konta klienta należy dokonać rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie sklepu internetowego, formularza rejestracyjnego.

5. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia konta i składania zamówień za jego pośrednictwem.

6. Formularz wymaga podana prawdziwych danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane zamówienia.

7. Dostęp do konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory można z niego korzystać.

9. Wszystkie produkty naszej produkcji posiadają naniesione LOGO.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez stronę www.hugle.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, lub w showroomie przy ul. Puławskiej 257 w Warszawie w godzinach otwarcia.

2. Nabywca lub Konsument może zasięgnąć informacji o produktach lub zamówieniu telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.

3. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

4. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest możliwy po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. Nie ma możliwości odbioru osobistego mebla w showroomie przy ul. Puławskiej 257 w Warszawie.

5. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia, nie ma opcji edycji ceny przy np. pogłębianiu wyprzedaży lub zwiększenia rabatów.

6. Do zapoznania się z ofertą sklepu internetowego, służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

7. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka”, po ówczesnym wybraniu interesującej kombinacji kolorystycznej mebla. Opcja „Dodaj do koszyka” znajduje się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku. System przechodzi do zawartości koszyka, po wcześniejszym kliknięciu w opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”, gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje „Dalej”.
a) Krok 1. Okno podsumowanie: Pokazuje wybrany towar, w wybranej wersji kolorystycznej, ilości sztuk oraz cenie.
b) Krok 2. Okno logowania: System daje możliwość stworzenia konta lub zalogowania się w systemie.
c) Krok 3. Okno adresu: System zaleca wprowadzenie adresu rozliczeniowego lub/i adresu dostawy. W tym oknie można dodać również komentarz do zamówienia, tj, zmiana wymiarów, wcześniejsze ustalenia mailowe, zmiany w zamówieniu.
d) Krok 4. Okno wysyłka: System generuje możliwe opcje wysyłki, wraz z wiążącymi cenami. Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską DPD lub PEKAES w dwóch formach:
- wysyłka kurierem po przedpłacie na konto
- wysyłka za pobraniem

Ponadto w Kroku 4 konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
e) Krok 5. Okno płatność: Po dokonaniu wyboru wysyłki zamówienia, system daje możliwość wyboru rodzaju płatności za zamówienie. Moment zaksięgowania środków na koncie jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Konsumentem/ Nabywcą a Sprzedającym i równocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.

2. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem, odbiór wymaga pisemnego pokwitowania.

3. Z chwilą wydania towaru Nabywcy/Konsumentowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze. Kurier zobowiązany jest zaczekać przez czas niezbędny do dokonania sprawdzenia stanu paczki przez Nabywcę/Konsumenta. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem po uregulowaniu płatności.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, w przypadku dostaw realizowanych przez firmę kurierską, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym bok@hugle.pl oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z przewoźnikiem w terminie do 24 godzin. Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

Jeżeli Odbiorca przesyłki nie dostosuje się do w/w ustaleń wszelkie dalsze roszczenia będzie składał indywidualnie do firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Nabywca/Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
- niekompletności przesyłki,
- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia PROSIMY NIE ODBIERAĆ PRZESYŁKI !!!

Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. 

W przypadku, gdy Nabywca/Konsument odbierze USZKODZONĄ przesyłkę należy niezwłocznie (nie później niż w dniu odbioru przesyłki ) spisać protokół szkody z kurierem oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione firma T.D.G. nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone przesyłki.

6. Usługa transportu z wniesieniem świadczona jest na terenie Warszawy, Krakowa, Łodzi oraz okolic tych miast. Istnieje możliwość indywidualnej wyceny usługi na terenie całego kraju. Regulamin usługi z wniesieniem opisany jest w §5 regulaminu.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Realizacja zamówienia dokonywana jest do 30 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

2. Punkt 1, §5 Nie dotyczy zleceń realizowanych na indywidualne zamówienie - w tym przypadku termin realizacji ustalany jest z Kupującym e-mailowo, nie dłużej jednak niż 40 dni roboczych.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, okres realizacji zamówień może się wydłużyć. Nabywca, w takim wypadku, zostanie poinformowany o zmianie daty wysyłki zamówionych produktów.

4. Wysyłka zamówień z zakładki "Oferta specjalna", odbywa się w ciągu 24 godzin( w dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem. Przy zamówieniach za pobraniem powyżej 2000 zł brutto wymagamy wpłatę zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia wraz z przesyłką. Pozostałą kwotę należy dopłacić kurierowi gotówką.

6. Meble realizowane na indywidualne zamówienie wymagają 100% przedpłaty.

7. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
Pekao SA

02102039160000010201712298

lub po wygenerowaniu linku do płatności DOTPAY*
_______
*DOTPAY to instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, które są alternatywą dla tradycyjnych przelewów bankowych. Jesteśmy pośrednikiem między płacącym a sklepem internetowym, dzięki czemu płatność przebiega niemalże w „czasie rzeczywistym”, co nie wymaga oczekiwania na zaksięgowanie przelewu przez bank. Działa 24h/dobę – niezależnie od pory dnia czy nocy, płatność trafia od razu do Sprzedawcy. 

§ 6 GWARANCJA

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.hugle.pl są objęte gwarancją.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w Karcie Gwarancyjnej Produktu, przekazanej Nabywcy/ Konsumentowi najpóźniej wraz z dostarczonym towarem.

3. Karta Gwarancyjna jest dostępna w wersji elektronicznej w zakładce „Pliki do pobrania” na dole strony www.hugle.pl lub pod linkiem:(http://hugle.pl/img/cms/dokumenty/KARTA_GWARANCYJNA.pdf).

§ 7 ZWROT ZAMÓWIENIA PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF i jest dostępny w zakładce „Pliki do pobrania”.

2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do siedziby firmy, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz oryginałem dokumentów sprzedażowych (paragon). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Konsument odstąpił.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.

7. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku Nabywcy, który nabywa dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

8. Zwrotom nie podlegają meble robione na indywidualny wymiar Konsumenta (zmiana standardowych wymiarów, indywidualne projekty) oraz meble wykonane z płyt na zamówienie (amazaque, bubinga, drewno tygrysie, orzech amerykański, limba, palisander indyjski, palisander eldorado).

9. Zwrotom nie podlegają krzesła, gdyż są towarem zamawianym z indywidualną specyfikacją.

10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, należy odesłać produkt na adres:

Firma T.D.G.
ul. Konstytucji 3 Maja 34
97-200 Tomaszów Mazowiecki

wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży, dostępnym na stronie www oraz dowodem zakupu.
Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. Wszystkie nasze meble dostarczane są na opakowaniu paletowym opakowane w elementy kartonowe, folię i kątowniki tekturowe, natomiast dywany pakowane są w folię. W przypadku zwrotów, reklamacji oraz wymiany towaru wymagamy podobnego sposobu pakowania - jest to podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu, a niewłaściwy sposób pakowania, skutkujący brakiem zabezpieczenia produktów na czas transportu i zniszczeniem, powoduje odmowę przyjęcia zwrotu, reklamacji bądź wymiany towaru. Nie przyjmujemy produktów zwracanych lub reklamacyjnych odesłanych bez palety nawet w przypadku zwrotnego odebrania przesyłki od klienta.

11. Firma T.D.G. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne porzucone przez firmy kurierskie, które nie zostały imiennie podpisane przez pracowników Naszej firmy.

§ 8 REKLAMACJE

1. Każdemu Nabywcy, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedającym. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zaleca się drogą elektroniczną (mailową - bok@hugle.pl) przesłanie informacji oraz zdjęć wady produktu. W przypadku dodatkowych pytań bądź niejasności prosimy o kontakt telefoniczny.

3. Reklamacje na wadliwe towary Konsument może składać do 24 miesięcy od momentu zakupu. Przy zakupie przez Nabywcę, gwarancja wynosi 12 miesięcy.

4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub po ustaleniu telefonicznym bądź mailowym Sprzedający odbierze towar swoim transportem.

6. Każda reklamacja Nabywcy rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. Następnie wysyłana jest opinia serwisowa drogą e- mailową.

7. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie, w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

9. Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Nabywca będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=PL. Nabywca będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku Firma T.D.G. jest to Inspekcja Handlowa (https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

10. Kolory wyświetlane na monitorze mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych barw. Jest to spowodowane ograniczeniami techniki komputerowej, minimalnymi parametrami monitora przeglądarki. Prezentowane próbki materiałów zostały wykonane w studiu fotograficznym na rzeczywistych próbkach. Wzorniki z kolorami wybarwień drewna oraz tkanin są materiałem poglądowym i nie stanowią podstaw do reklamacji.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę - Firm T.D.G. z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 34, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę T.D.G.

2. Prowadzący sklep internetowy nie udostępniają danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, e-mailem na adres: bok@hugle.pl.

§ 10 INNE POSTANOWIENIA

1. Prowadzący sklep internetowy działający pod adresem www.hugle.pl, dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta lub z pracownikiem showroomu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych Praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.