Dane do przelewów :

 

Firma TDG

ul. Konstytucji 3 Maja 34

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nr rachunku bankowego 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 

02 1020 3916 0000 0102 0171 2298